undefined

Olympians Tiểu học VÀ THCS hào hứng tham gia sự kiện về khoa học máy tính

06 January, 2022

Vừa qua, hơn 80 học sinh trường Tiểu học và THCS Olympia đã tham gia sự kiện HOUR OF CODE 2021 - Giờ lập trình dành cho các bạn học sinh Việt Nam từ 8-14 tuổi yêu thích Khoa học máy tính do Microsoft phát động. 

Hour of Code 2021 năm nay, Time Craft – Vá lỗi thời gian, với số nhiệm vụ rất nhiều, các bài code được nâng dần theo độ khó và đa dạng cách giải để đảm bảo phát huy hết tối đa khả năng sáng tạo của học sinh. Microsoft cũng đã khéo léo sử dụng cả hai loại hình coding phổ biến nhất hiện nay là Blocks (kéo thả) – dành cho bậc Tiểu học và Python (code lệnh) – dành cho bậc THCS.

 

Vào 4 buổi sự kiện, các Olympians đã được hoá thân thành các bạn nhỏ khác nhau và cùng lạc về quá khứ cũng như du hành đến tương lai để thực hiện các thử thách khác nhau, thông qua đó các em cũng được mở rộng thêm về kiến thức xã hội hữu ích như: Kim tự tháp Giza, Sứ mệnh Mặt trăng của tàu Apolo 11, Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, The Mona Lisa, Nhà khoa học máy tính đầu tiên.

Thông qua các thử thách, các bạn hiểu được tầm quan trọng và lợi ích của Khoa học máy tính trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Bên cạnh đó, các bạn cũng được thực hành các khái niệm như trình tự, sự kiện, vòng lặp và gỡ lỗi; phân tích và giải quyết các vấn đề bằng cách sử dụng tư duy thuật toán. Đây là một trong những công cụ quan trọng để phát triển việc học tập và thực hành theo mô hình giáo dục STEM. 

Việc tham gia và các hoạt động như Hour of Code sẽ đem lại cho học sinh nhiều năng lực quan trọng của công dân số toàn cầu như: năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông thông qua việc sử dụng máy tính, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học. 

 

 

Hour of Code là chương trình toàn cầu về khoa học máy tính thông qua việc học lập trình do Code.org tổ chức. Bắt nguồn từ một hoạt động giới thiệu dài 1 giờ về khoa học máy tính, để làm rõ khái niệm "mã lệnh", để chỉ ra rằng tất cả mọi người đều có thể học những kiến thức cơ bản và mở rộng phạm vi tham gia lĩnh vực khoa học máy tính. Sau đó, dự án này đã trở thành hoạt động toàn cầu để tôn vinh môn khoa học máy tính với mục tiêu là tạo điều kiện và khơi dậy phong trào lập trình cho trẻ em. Lập trình, hay tìm hiểu về khoa học máy tính có thể bắt đầu rèn luyện từ sớm, các bạn học và rèn luyện những kiến thức cơ bản và từ đó tạo tiền đề cho việc tự nghiên cứu về bộ môn này. 

 

Related post