Chương trình song ngữ Olympia

Là trường Việt Nam, chương trình giáo dục ở Olympia đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình quốc gia. Đồng thời, nhà trường tiếp thu có chọn lọc các tinh hoa của giáo dục thế giới để chuẩn bị cho học sinh khả năng hội nhập và học tập trong các môi trường giáo dục quốc tế, cũng như thành công trên các ngả đường tương lai với tinh thần học tập suốt đời.

Tải Profile Olympia.pdf

14 năm

nghiên cứu và ứng dụng chương trình

10 + chủ đề

đào tạo là con số bình quân
mỗi giáo viên tham gia trong một năm

Những điểm ưu việt

Chương trình Olympia có sự liên thông, kết nối giữa các cấp học và đặc biệt quan tâm tới giữ gìn bản sắc văn hoá Việt trong thế hệ trẻ. Chương trình Olympia là sự kết hợp hài hoà, chọn lọc giữa nhiều điểm ưu việt của các chương trình phổ thông hiện đại trên thế giới để tạo nên một môi trường học tập độc đáo, riêng biệt chỉ có tại Olympia.

Phương pháp giáo dục

Olympia luôn tuân theo triết lí lấy người học làm trung tâm. Học sinh không tiếp nhận kiến thức một cách bị động từ việc truyền đạt của thầy cô mà chủ động tham gia các hoạt động học tập để thực hiện quá trình khám phá và lĩnh hội kiến thức. Với định hướng đó, các phương pháp dạy học của nhà trường tập trung vào những phương pháp cơ bản sau:

Dạy học kiến tạo

Dạy học kiến tạo: Với triết lí giáo dục lấy người học làm trung tâm, quá trình dạy học ở Olympia luôn hướng đến việc kiến tạo nhận thức của người học. Học sinh không sao chép lại kinh nghiệm và tri thức được truyền đạt. Các em tiếp nhận kiến thức với trải nghiệm và kinh nghiệm sẵn có và kết hợp sự sáng tạo của bản thân để thu về hiểu biết và kiến thức mới. Học sinh tham gia các hoạt động học tập, thực hiện quá trình khám phá, phát hiện và lĩnh hội kiến thức. Với quá trình này, kiến thức được hình thành một cách tự nhiên thông qua hoạt động của học sinh. Các em là chủ thể của quá trình nhận thức, và nhận thức là một quá trình có tính cá nhân. Dạy học kiến tạo nhằm cung cấp các điều kiện thuận lợi cho quá trình tái khám phá kiến thức phù hợp với đặc điểm cá nhân và trải nghiệm của người học. Phương pháp này giúp đảm bảo được tính tự nhiên của quá trình nhận thức và duy trì hứng thú, thái độ tích cực của người học, giúp các em có được kĩ năng và năng lực học tập trọn đời.

Dạy học trải nghiệm và tích hợp liên môn

Dạy học trải nghiệm và tích hợp liên môn: Các tình huống và vấn đề dạy học được thiết kế dựa trên trải nghiệm thực tiễn của học sinh, giúp các em huy động được vốn sống và kinh nghiệm cá nhân trong quá trình chiếm lĩnh kiến thức. Các trải nghiệm và phương pháp tiếp cận liên môn giúp học sinh nhận ra và củng cố mối liên hệ của kiến thức trong các lĩnh vực khác nhau, cũng như cách vận dụng trong các ngữ cảnh sinh động và đa dạng.

Dạy học định hướng tình huống và hiện tượng

Dạy học định hướng tình huống và hiện tượng: Quá trình học tập của học sinh xuất phát từ các tình huống có vấn đề hoặc các hiện tượng. Các tình huống hoặc các hiện tượng được sử dụng để tạo ra mâu thuẫn giữa điều đã biết và điều chưa biết trong nhận thức của học sinh, giúp các em nảy sinh nhu cầu và động cơ trong việc tìm hiểu kiến thức.

Dạy học giải quyết vấn đề

Dạy học giải quyết vấn đề: Những vấn đề xuất hiện trong các tình huống và hiện tượng sẽ trở thành mục tiêu cho hoạt động học tập. Ở đó, học sinh sẽ truy cầu kiến thức và phát hiện ra cách thức, phương pháp để giải quyết vấn đề. Phương pháp này giúp người học hình thành tư duy phản biện và năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.

Dạy học định hướng quá trình và kết quả

Dạy học định hướng quá trình và kết quả: Các hoạt động học tập được thiết kế có chủ đích với mục tiêu rõ ràng, hướng đến các yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng, năng lực và phẩm chất của người học. Với vai trò chủ thể trong các hoạt động học tập, học sinh biết rõ mục tiêu và mục đích của mỗi hoạt động, chủ động lập kế hoạch và điều chỉnh các quá trình để đạt được các mục tiêu đề ra.

Blended learning

Blended learning: Các phương pháp dạy học nói trên được kết hợp nhuần nhuyễn trong mô hình học tập hỗn hợp – Blended learning – trong đó các nguồn lực công nghệ được sử dụng nhằm đa dạng hóa hình thức học tập. Trong mô hình học tập hỗn hợp, ngoài việc tương tác trực tiếp với giáo viên trên lớp học, học sinh có thể sử dụng công nghệ thông tin để tìm hiểu kiến thức qua mạng internet, tương tác với bạn học và thầy cô giáo ngoài lớp học và ngoài giờ học. Mô hình này cho phép học sinh có thể tự tìm hiểu kiến thức trước khi đến lớp và đề xuất các câu hỏi, thắc mắc phát sinh trong quá trình tìm hiểu kiến thức. Giáo viên có thể cung cấp các bài giảng điện tử, học liệu để học sinh chủ động tìm hiểu, nhằm giảm thời gian giảng bài và tăng thời gian thực hành, thảo luận, mở rộng chuyên sâu trên lớp học. Giáo viên sẽ đóng vai trò người điều phối và hỗ trợ quá trình học tập của học sinh, giúp các em tự phát hiện và khám phá kiến thức với những câu hỏi có chiều sâu tư duy hơn, hướng đến việc học sâu – Deep learning.

Deep learning

Deep learning: là xu hướng dạy học hiện đại hướng đến phát triển năng lực của người học. Thước đo kết quả của việc học tập không chỉ là điểm số mà còn hướng đến những mục tiêu bền vững hơn. Đó chính là khả năng vận dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn, khả năng phát hiện và sáng tạo ra các kiến thức mới trong quá trình hoạt động và khám phá thế giới – hay nói cách khác chính là năng lực học tập trọn đời. Nhà trường luôn tập trung nguồn lực để thực hiện tốt nhất điều này, trong đó hướng đến 3 trụ cột làm nên môi trường thúc đẩy Deep learning gồm (1) đổi mới vai trò và mối quan hệ giữa người dạy và người học, (2) tạo ra các nhiệm vụ học tập có tính thực tiễn, tính tích hợp và giàu tính thử thách, (3) đẩy mạnh công nghệ hóa, tạo ra các nguồn lực hỗ trợ tối đa quá trình học tập.

Chương trình
tại từng cấp học

Môn học

Phát triển ngôn ngữ

1 tiết/tuần

Chương trình chú trọng thiết kế hệ thống bài học mở rộng trường từ vựng và cấu trúc nói nhằm phát triển cho trẻ khả năng diễn đạt, đồng thời phát triển tình yêu với sách của trẻ.

Toán học

1 tiết/tuần

Chương trình tập trung phát triển hoạt động học tập trực quan, kích thích tư duy logic nhằm giúp trẻ lý giải được hiểu biết Toán học của mình hơn là chấp nhận kết quả một cách đương nhiên.

Tiếng Anh

10 tiết/tuần

Bên cạnh việc cung cấp vốn từ vựng và cấu trúc câu tiếng Anh với giáo viên bản xứ, HS được phát triển năng lực thông qua kể chuyện, thực hành toán học, thí nghiệm khoa học, diễn kịch…

Thực hành cuộc sống

1 tiết/tuần

Chương trình Thực hành cuộc sống hướng đến phát triển thái độ tích cực và khả năng thực hành và trải nghiệm độc lập cho trẻ, phát huy tính tự chủ, tự lập cho HS.

Cảm xúc và Tương tác xã hội

5 tiết/tuần

Môn học này được phát triển theo bản quyền của Chương trình Sanford Harmony (Mỹ), hỗ trợ trẻ nhận diện và giải thích được cảm xúc của mình và người khác, từ đó, phát triển khả năng thấu cảm với người xung quanh.

Vận động

3 tiết/tuần

Với mục tiêu “Trẻ khỏe mạnh”, HS được tham gia các trò chơi vận động trong sân chơi sắc màu được thiết kế riêng cho lứa tuổi tiền tiểu học; tham gia giờ học bơi hàng tuần hoặc các chuyến đi dã ngoại định kỳ.

Khám phá

1 tiết/tuần

Phát triển và nuôi dưỡng tư duy tò mò là mục tiêu quan trọng của Tiền Tiểu học Olympia; được thực hiện thông qua các hoạt động trải nghiệm, thí nghiệm khoa học lý thú trong chương trình…

Âm nhạc và Tạo hình

2 tiết/tuần

Với mục tiêu “Trẻ ưa thích thực hành thẩm mỹ”, Chương trình cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết để trẻ có thể tự tin thể hiện bản thân bằng nhiều hình thức, học liệu khác nhau.

Hình thức kiểm tra, đánh giá

Diễn kịch

Làm dự án
cá nhân/Nhóm

Môn học

học thuật

Toán

Xây dựng nền tảng toán học theo định hướng phát triển năng lực, tích hợp chương trình quốc tế (CCSS) và chương trình Quốc gia, giúp học sinh hình thành và thực hành các thao tác tư duy với toán học và giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Tiếng việt

Chương trình đáp ứng mục tiêu khai mở tiềm năng, hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học, giúp học sinh thêm yêu tiếng Việt và tự tin sử dụng ngôn ngữ trong cuộc sống thường ngày.

Tiếng Anh

Với mục tiêu khai mở tiềm năng, chương trình Tiếng Anh Tiểu học giúp tạo lập niềm yêu thích ngoại ngữ và môi trường nói Tiếng Anh tự nhiên cho học sinh, phát triển sự sáng tạo, cũng như bắt đầu tiếp cận các vấn đề toàn cầu.

Khoa học tự nhiên

Chương trình Khoa học được tích hợp các điểm ưu việt của chương trình Quốc gia và chuẩn NGSS Hoa Kỳ, nuôi dưỡng sự tò mò, khám phá và tình yêu của học sinh với đời sống khoa học.

Khoa học xã hội

Chương trình giúp học sinh hiểu và yêu quý những giá trị cốt lõi của quê hương đất nước, từ đó trân trọng hơn cuộc sống hiện tại của bản thân và bản sắc văn hóa Việt.

Nghệ thuật

Chương trình cung cấp kiến thức nền tảng kiến thức nghệ thuật, bồi đắp tư duy thẩm mỹ để giúp học sinh có năng lực cảm thụ, thưởng thức và sáng tạo nghệ thuật.

Thể thao

Chương trình gồm đa dạng các môn thể thao nhằm phát triển tối đa tiềm năng và phân hóa theo sở thích cho học sinh, chú trọng giáo dục thể chất song song với giáo dục dinh dưỡng và rèn luyện tinh thần thể thao chính trực, nhiệt huyết và văn minh.

phát triển con người

Chương trình LiFE

Là chương trình phát triển bản thân; Chương trình bao gồm 3 phần chính: hoạt động chủ nhiệm/cố vấn trường học; hoạt động học sinh; chương trình LiFE theo chủ đề"

bổ trợ

Tư vấn tâm lý

Câu lạc bộ

Hình thức kiểm tra, đánh giá

Bài kiểm tra giấy

Diễn kịch

Làm dự án
cá nhân/Nhóm

Phỏng vấn

Các kì thi tự chọn

Starters (Khối 2)

Movers (Khối 3)

Flyers (Khối 4)

Môn học

học thuật

Toán học

Chương trình Toán được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực, tích hợp chương trình quốc tế (CCSS) và chương trình Quốc gia, kết hợp giáo dục tài chính, giải quyết vấn đề thực tiễn.

Văn học

Chương trình vừa cung cấp công cụ, vừa mang tính thẩm mĩ - nhân văn, hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học, bồi đắp bản sắc Việt để học sinh sẵn sàng bước ra thế giới.

Tiếng Anh

Chương trình tiếng Anh được xây dựng dựa trên cách tiếp cận ngôn ngữ học thuật và tư duy. Hướng tiếp cận này giúp học sinh, trong suốt lộ trình học phổ thông, phát triển tích hợp và toàn diện 04 kỹ năng ngôn ngữ thay vì chỉ tập trung vào phần bề nổi của ngôn ngữ như phát âm hay kỹ năng giao tiếp thông thường.

Khoa học tự nhiên

Chương trình Khoa học được tích hợp các điểm ưu việt của chương trình Quốc gia và chuẩn NGSS Hoa Kỳ, định hướng dạy học STEM, áp dụng cách tiếp cận theo tiến trình khoa học và quy trình kỹ thuật trong dạy và học.

Khoa học xã hội

Chương trình giúp HS biết trân trọng, bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa Việt Nam, có năng lực đối thoại liên văn hóa, tự tin, hội nhập thành công vào thế giới toàn cầu hóa.

Nghệ thuật

Chương trình cung cấp kiến thức nền tảng kiến thức nghệ thuật, bồi đắp tư duy thẩm mỹ để giúp học sinh có năng lực cảm thụ, thưởng thức và sáng tạo nghệ thuật.

Thể thao

Chương trình gồm đa dạng các môn thể thao nhằm phát triển tối đa tiềm năng và phân hóa theo sở thích cho học sinh, chú trọng giáo dục thể chất song song với giáo dục dinh dưỡng và rèn luyện tinh thần thể thao chính trực, nhiệt huyết và văn minh.

phát triển con người

Chương trình LiFE

Là chương trình phát triển bản thân; Chương trình bao gồm 3 phần chính: hoạt động chủ nhiệm/cố vấn trường học; hoạt động học sinh; chương trình LiFE theo chủ đề"

bổ trợ

Tư vấn tâm lí

Câu lạc bộ

Hình thức kiểm tra, đánh giá

Bài kiểm tra giấy

Diễn kịch

Làm dự án
cá nhân/Nhóm

Phỏng vấn

Các kì thi tự chọn

KET

PET

Môn học

học thuật

Toán học

Chương trình Toán được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực, tích hợp chương trình quốc tế (CCSS) và chương trình Quốc gia, kết hợp giáo dục tài chính, giải quyết vấn đề thực tiễn.

Văn học

Chương trình vừa cung cấp công cụ, vừa mang tính thẩm mĩ - nhân văn, hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học, bồi đắp bản sắc Việt để học sinh sẵn sàng bước ra thế giới.

Tiếng Anh / Humanity

Chương trình tiếng Anh được xây dựng dựa trên cách tiếp cận ngôn ngữ học thuật và tư duy. Hướng tiếp cận này giúp học sinh, trong suốt lộ trình học phổ thông, phát triển tích hợp và toàn diện 04 kỹ năng ngôn ngữ thay vì chỉ tập trung vào phần bề nổi của ngôn ngữ như phát âm hay kỹ năng giao tiếp thông thường.

Khoa học tự nhiên

Chương trình Khoa học được tích hợp các điểm ưu việt của chương trình Quốc gia và chuẩn NGSS Hoa Kỳ, nuôi dưỡng sự tò mò, khám phá và tình yêu của học sinh với đời sống khoa học.

Khoa học xã hội

Chương trình giúp HS biết trân trọng, bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa Việt Nam, có năng lực đối thoại liên văn hóa, tự tin, hội nhập thành công vào thế giới toàn cầu hóa.

Nghệ thuật

Chương trình cung cấp kiến thức nền tảng kiến thức nghệ thuật, bồi đắp tư duy thẩm mỹ để giúp học sinh có năng lực cảm thụ, thưởng thức và sáng tạo nghệ thuật.

Thể thao

Chương trình gồm đa dạng các môn thể thao nhằm phát triển tối đa tiềm năng và phân hóa theo sở thích cho học sinh, chú trọng giáo dục thể chất song song với giáo dục dinh dưỡng và rèn luyện tinh thần thể thao chính trực, nhiệt huyết và văn minh.

phát triển con người

Chương trình LiFE

Là chương trình phát triển bản thân; Chương trình bao gồm 3 phần chính: hoạt động chủ nhiệm/cố vấn trường học; hoạt động học sinh; chương trình LiFE theo chủ đề

bổ trợ

Môn tự chọn (Electives)

Tư vấn tâm lý

Hướng nghiệp

Hình thức kiểm tra, đánh giá

Bài kiểm tra giấy

Diễn kịch

Làm dự án
cá nhân/Nhóm

Phỏng vấn

Hội nghị/ Hội thảo giả định

Các kì thi tự chọn

IELTS

SAT

Đăng kí tư vấn
Chọn cấp học

liên hệ

  • 0902298676

  • tuyensinh@theolympiaschools.edu.vn

  • Khu đô thị mới Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (cơ sở duy nhất)