undefined

Chương trình IB-DP

20 Tháng 3, 2023

Chương trình IB-DP là gì?

Chương trình Tú tài Quốc tế IB bậc THPT (IB-DP: International Baccalaureate Diploma Programme) là bậc học thứ ba trong hệ thống chương trình IB. Đây là chương trình học thuật thử thách và phát triển toàn diện diễn ra trong 2 năm dành cho học sinh từ 16-19 tuổi. Chương trình tập trung vào nền giáo dục cân bằng nhằm chuẩn bị cho học sinh những kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết tại bậc đại học, cũng như trong công việc và cuộc sống sau này. Trong chương trình, học sinh theo học 6 môn học tự chọn và 3 môn học bắt buộc. Sau khi hoàn thành 2 năm, học sinh được nhận tấm bằng tốt nghiệp IB.

Với lịch sử triển khai chương trình giáo dục lâu năm, IB-DP đã và đang được giảng dạy tại 159 quốc gia. Tấm bằng tốt nghiệp IB cũng được nhiều trường đại học công nhận và đánh giá cao trên thế giới.

 

 

Mô hình DP (VIE)-01

Mô hình IB-DP

Năm 2022, Olympia trở thành trường song ngữ đầu tiên tại Việt Nam được Tổ chức Tú tài Quốc tế IB công nhận để triển khai chương trình IB-DP với các lớp DP1 và DP2 dành cho học sinh lớp 11 và 12. Bên cạnh đó, học sinh lớp 10 cũng có thể tham dự chương trình DP Foundation được thiết kế riêng bởi Olympia để có thể chuẩn bị hành trang học tập tốt nhất trong hai năm DP.

Các môn học trong chương trình IB – DP

IB-DP là chương trình học thử thách, kéo dài 2 năm, trong đó học sinh lựa chọn theo học 6 môn trong các nhóm môn học tự chọn sau:

  • Ngôn ngữ và văn học
  • Ngôn ngữ nhận thức
  • Cá nhân và xã hội
  • Khoa học
  • Toán học
  • Nghệ thuật

Trong 5 nhóm môn học đầu tiên, học sinh bắt buộc phải chọn 1 môn trong mỗi nhóm để theo học. Ngoài ra, vì nhóm môn học thứ 6 là không bắt buộc, học sinh có thể lựa chọn theo học thêm 1 môn học bất kỳ nằm trong 6 nhóm môn trên. Hiện tại, hầu hết các Olympians đang chọn học môn học thứ 6 nằm trong nhóm "Cá nhân và xã hội" hoặc "Khoa học".

Trong vòng 2 năm, học sinh được đào sâu kiến thức trong các môn học đã chọn lựa, qua đó tích lũy hành trang để chuẩn bị cho con đường tương lai ở các trường đại học sau này. Trong mỗi nhóm môn học, học sinh có thể chọn học cấp độ tiêu chuẩn (standard-level - SL) hoặc thử thách bản thân ở cấp độ cao hơn (higher-level - HL). Học sinh bắt buộc phải lựa chọn 3 môn học ở cấp độ cao hơn. 

Tại Olympia, học sinh có thể lựa chọn môn học trong các nhóm sau:

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4

Nhóm 5

Nhóm 6

Tiếng Anh A

Tiếng Anh B

Kinh tế học

Sinh học

Toán học

Những môn học trực tuyến

Tiếng Việt A

Môn học trực tuyến khác

Nghiên cứu tôn giáo

Hoá học

 

 

 

 

 

Vật lý

 

 

 

Ngoài sáu nhóm môn học trên, học sinh theo học chương trình IB-DP cần phải hoàn thành ba môn học bắt buộc sau:

  • Lý thuyết nhận thức (Theory of knowledge - TOK): Môn học cho phép học sinh phản ánh bản chất của kiến ​​thức và học cách xác thực những kiến thức, thông tin đã được công bố.
  • Bài luận mở rộng (Extended essay - EE): Bài luận nghiên cứu độc lập với chủ đề tự chọn. Học sinh cần hoàn thành một bài luận với độ dài lên tới 4.000 từ để báo cáo quá trình và kết quả nghiên cứu của bản thân.
  • Hoạt động ngoại khóa (Creativity, activity and service - CAS): Học sinh phải hoàn thành dự án hoạt động ngoại khóa để đóng góp cho cộng đồng.

Trong 2 năm DP tại lớp 11 và 12, TOK được tổ chức thành các lớp học, còn EE và CAS là các dự án được học sinh tự thực hiện ngoài giờ học hoặc trong các giờ tự học dưới sự hỗ trợ, định hướng của nhà trường.

Tại chương trình học DP Foundation dành cho học sinh lớp 10 được thiết kế bởi Olympia, thầy cô tổ chức các lớp học chỉ dẫn về 3 môn học TOK, EE, CAS để trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp học sinh hoàn thành những yêu cầu bắt buộc này tại năm lớp 11 và 12 DP. 

Chương trình giảng dạy và cách thức đánh giá quá trình học tập của học sinh

Các môn học DP tại Olympia được dựa trên khung chương trình của IB, đồng thời đảm bảo nội dung phù hợp với khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Quá trình đánh giá quá trình học tập của học sinh được triển khai bởi đội ngũ Olympia và bởi các chuyên gia quốc tế của IB. Mỗi môn học được chấm trên thang điểm 7, trong đó học sinh cần đạt ít nhất 24 trên 45 tổng số điểm để đạt được bằng tốt nghiệp DP. Đặc biệt, những học sinh hoàn thành tốt 2 môn trong nhóm "Ngôn ngữ và văn học", hoặc 2 môn trong nhóm "Ngôn ngữ và văn học" và "Cá nhân và xã hội" sẽ được nhận bằng tốt nghiệp song ngữ.

Phương pháp dạy và học trong chương trình DP

Tư duy toàn cầu là yếu tố quan trọng và xuyên suốt trong chương trình DP nói riêng, IB nói chung. IB-DP luôn tạo ra những mối liên hệ giữa nội dung trong chương trình học với những vấn đề nóng hổi đang diễn ra trên toàn cầu. Thông qua các môn học cốt lõi EE, CAS và TOK, học sinh được tiếp cận và có cơ hội khám phá ý nghĩa của việc kết nối toàn cầu với các hoạt động trong lớp học.

 

 

Share:

Bài liên quan